Naših prvih 10 godina

Od 16. septembra 2013. godine kada je preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Novitas Consult, nakon ispunjenih svih zakonskih uslova  dobilo dozvolu da se registruje, neprekidno generišemo društvene promene pružanjem jednakih mogućnosti osobama sa invaliditetom da se kroz profesionalnu rehabilitaciju, radno osposobljavanje i sticanje zaposlenja osnaže i uključe u radne procese koji jedini doprinose njihovoj punoj socijalnoj inkluziji.

Na tom početku, sa nama je radilo pet osoba sa invaliditetom, a danas je taj broj porastao na 18 lica sa invaliditetom.

Od jednog programa obuke za osobe sa invaliditetom, razvili smo još dva koji su akreditovani od strane nadležnih organa i koji su u praksi pokazali svoj kvalitet i pozitivan učinak kako u radu sa osobama sa invaliditetom, tako i u radu sa pojedincima iz drugih teže zapošljivih kategorija.  

Izgradili smo tim koji dobija, sa motivisanim i lojalnim pojedincima koji u atmosferi prijateljstva i uzajamne podrške ostvaruju odlične rezultate koji doprinose rastu i kvalitatitvnom i kvantitativnom razvoju Novitas Consult-a.

 

Polazeći od naše dvostruke uloge, privrednog preduzeća sa socijalnom misijom, od početnog pakovanja voća i povrća razvili smo proizvodnju fiskalnih rolni i etiketa, kao i čitav spektar raznovrsnih usluga, uveli i primenjujemo standard sistema zdravstvene bezbednosti hrane HACCP za pakovanje, prepakivanje, sortiranje voća i povrća, sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, GLOBAL GAP standarda dobre poljoprivredne prakse i standard FSSC 22000 za bezbednost hrane Globalne inicijative za bezbednost hrane (GFSI). Kao važan uspeh ističemo uključivanje naših poljoprivrednih kooperanata u GLOBAL GAP standard u čemu smo im pružili edukativnu, stručnu i drugu podršku, što doprinosi jačanju ovih poljoprivrednih gazdinstava, a našim proizvodima obezbeđuje kvalitet.

 

Izgradili smo pouzdanu i odgovornu saradnju sa Sektorom za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sa kojim neposredno sarađujemo u cilju unapređenja položaja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, Filijala Šabac, sa kojom imamo stalnu komunikaciju i konsultuacije, uz zajedničko učestvovanje u programima realizacije mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije, kao i sa Privrednom komorom Srbije u kojoj smo aktivni u oblasti društveno odgovornog poslovanja.

 

Izgradili smo saradničku mrežu sa organizacijama iz nevladinog sektora koje rade na unapređenju socijalnog preduzetništva, jednakih mogućnosti, poštovanja ljudskih prava manjinskih društvenih grupa, zaštita životne sredine i drugih, kao što su: IDC Serbia, GIZ, Koalicija za razvoj solidarne ekonomije, Caritas Šabac, Zelena alijansa, Humano srce Šapca, Srbi za Srbe.

 

Posebno smo angažovani i usmereni na aktivnosti Udruženja poslovnih žena Srbije i Udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije.

 

Kvalitet našeg rada je prepoznat i nagrađen brojnim priznanjima: 

  • „Cvet uspeha za ženu zmaja“ kojim je nagrađena suvlasnica i direktorka preduzeća Marija Ignjatović specijalnim priznanjem za socijalno preduzetništvo;
  • Novitas Consult koji je dobio nagradu i priznanje za posebnu inicijativu i pregalaštvo u preduzetničkom stvaralaštvu u Srednjoj i Jugoistočnoj Evropi „Stvaratelj za stoleća“;
  • 100 uspešnih poslovnih žena  pod sloganom: Najbolje tek dolazi” na konkursu JP Pošta Srbije svoje mesto  je imala suvlasnica i direktorka Marija Ignjatović, 
  • Specijalno priznanje Novitas Conasaltu u okviru konkursa Nagrada „Đorđe Vajfert“ za lidere društvene odgovornosti Privredne komore Srbije za 2022. godinu za poseban doprinos podršci i osnaživanju osoba sa invalditetom;
  • Zlatna medalja za proizvod suva šljiva, zlatna medalja za proizvod suva jabuka – čips i zlatna medalja za proizvod suva kruška na Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu 2023. godine 
  • Maxi nagradana za održivost poslovanja dodeljena na Nacionalnom festivalu hrane 2023. godine.

 

Sa vrednim i odgovornim članovima tima, Novitas Consult nastavlja da se još snažnije angažuje u stvaranju odgovorne, zdrave zajednice jednakih mogućnosti.