O nama

Podstaknuti željom da pokretanjem poslovanja istovremeno generišemo društvene promene i utičemo na ublažavanje konkretnog društvenog problema, svoju svrhu smo pronašli u osnivanju preduzeća koje će se aktivno uključiti u pružanje jednakih mogućnosti osobama sa invaliditetom.

Kroz profesionalnu rehabilitaciju, radno osposobljavanje, sticanje i održanje zaposlenja osobe sa invaliditetom se osnažuju i uključuju u radne procese koji jedini doprinose njihovoj punoj socijalnoj inkluziji.

godina rada
0 +
uspešnih projekata
0
zaposleniih
0 +

Novitas Consult dobija dozvolu za rad 2013. godine, uz poštovanje svih propisa i pravilnika koje profesionalna rehabilitacija zahteva kao što su:

Ispunjenje građevinsko-tehničkih uslova u pogledu lokacije, infrastrukture i u funkcionalnom pogledu

Radno angažovana, visokoobrazovana stručna lica sa iskustvom u radu sa osobama sa invaliditetom

Adekvatni programi obuke, sa obaveznim elementima zasnovanim na ishodima obrazovanja i praktičnog rada

Odgovarajuća oprema koja je adekvatna proizvodno-uslužnoj delatnosti preduzeća, a istovremeno je prilagođena za bezbedan rad osobama sa invaliditetom

Posvećenost i dobri uspesi u radu omogućili su konstantan rast broja zaposlenih, tako da danas Novitas Consult zapošljava 18 lica sa invaliditetom koji čine više od 80% ukupnog broja zaposlenih.

Naša misija

Misija Novitas Consult-a je unapređenje položaja osoba sa invaliditetom kroz radnu inkluziju i jačanje njihovog samopouzdanja kroz socijalno, društveno i ekonomsko osnaživanje. Uz maksimalnu profesionalnost i pouzdanost u svemu što radimo i ispunjavanjem svih potrebnih standarda, posvećeni smo izgradnji poverenja i poštovanja u poslovanju kroz brzu i efikasnu isporuku kvalitetnih, zdravih i bezbednih proizvoda svim našim partnerima.

Aktivnim praćenjem i osnaživanjem zaposlenih, prepoznavanjem potreba za dodatnim edukacijama i obezbeđenim povoljnim radnim okruženjem utičemo na kvalitet proizvodno-uslužnih delatnosti koje obavljamo, što nam omogućava da poštujemo želje i potrebe naših kupaca i stvaramo partnerstva na temelju fer cena, poštovanja rokova i plasiranja kvalitetnih proizvoda i usluga, uz primenu usvojenih standarda.

Naša vizija

Vizija Novitas Consult-a je izgradnja prepoznatljivosti i svesti o pozitivnom modelu saradnje sa ovim tipom preduzeća putem kontinuiranih edukacija, savetovanja, promocija i podrške sa partnerima u poslovanju, a uz stvaranje pozitivnih vrednosnih stavova da su osobe sa invaliditetom dragocen deo ljudskog potencijala našeg društva.

Otkrivanje, upoznavanje, razumevanje i prihvatanje uloge koju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom imaju u našem društvu, uz njihovo uključivanje u lanac dobavljača, stvara čvrsta partnerstva i gradi lanac povezanih društveno odgovornih kompanija čija vidljivost u javnosti doprinosi stvaranju i jačanju društva jednakih mogućnosti.

Naša vizija

Vizija Novitas Consult-a je izgradnja prepoznatljivosti i svesti o pozitivnom modelu saradnje sa ovim tipom preduzeća putem kontinuiranih edukacija, savetovanja, promocija i podrške sa partnerima u poslovanju, a uz stvaranje pozitivnih vrednosnih stavova da su osobe sa invaliditetom dragocen deo ljudskog potencijala našeg društva.

Otkrivanje, upoznavanje, razumevanje i prihvatanje uloge koju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom imaju u našem društvu, uz njihovo uključivanje u lanac dobavljača, stvara čvrsta partnerstva i gradi lanac povezanih društveno odgovornih kompanija čija vidljivost u javnosti doprinosi stvaranju i jačanju društva jednakih mogućnosti.

Naše vrednosti

Poverenje

Esencija odnosa prema svim učesnicima u procesu i u svim domenima poslovanja koju kontinuirano negujemo, jačamo i ostvarujemo.
Sa zaposlenima, dobavljačima, kupcima, vladinim i nevladinim organizacijama razvijamo transparentne, iskrene, pristojne i poštene odnose kao osnovu poverenja koje nas čini odgovornim i pouzdanim partnerom kojem je važan zajednički uspeh i napredak.

Poštovanje

Uvažavanje i prihvatanje bogatstva različitosti, tolerancija i empatija su osnova našeg rada i delovanja.

Učimo iz raznolikosti, razumemo drugo i drugačije, poštujemo moralne vrednosti i ljudska prava, prihvatamo da su ljudska bića prirodno različita, da imaju pravo da budu kakvi jesu i razvijamo život u zajednici prihvaćenih posebnosti i poštovanja svakog pojedinca.

Pouzdanost

Efikasno, brzo, tačno i odgovorno isporučujemo kvalitetne proizvode i usluge kupcima i krajnjim korisnicima.

Preuzimanjem ugovorenih obaveza izvršavamo svoja zaduženja uz poštovanje svih usvojenih standardnih procedura, u dogovorenom roku i sa fer cenama isporučujemo kvalitetan proizvod i pružamo usluge u skladu sa zahtevima i očekivanjima kupca. U poboljšanju radnih procesa i pojedinačnih postupaka, prisutan je stalni proces osposobljavanja i obuke zaposlenih.

Humanost

Posvećenost svim našim zaposlenima i široj zajednici ogleda se kroz sve ono što radimo. Dobročinstvo je inspiracija svih naših aktivnosti i pozitivnog uticaja na stvaranje solidarnog, čestitog i odvažnog društva.

Humana dimenzija našeg rada uključuje sve zaposlene u koncept kvaliteta kroz motivaciju, razumevanje specifičnosti radnih sposobnosti, saradnju i timski rad sa zajedničkom svrhom i ciljem za čije ostvarenje su svi odgovorni.