Novitas Consult uključen u realizaciju radne prakse za mlade sa invaliditetom

Na otvoreni poziv Foruma mladih sa invaliditetom za realizaciju radne prakse za motivisane mlade sa invaliditetom, Novitas Consult je podržao svojim znanjem i praksom deo aktivnosti projekta “Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom”.

U realizaciju radne prakse uključeno je, pored Novitas Consulta, 27 poslodavaca iz Republike Srbije, koji će mladima sa invaliditeotm omogućiti početak profesionalne karijere, u radnom okruženju i uz aktivnu mentorsku podršku.