logo pravougaoni

PREDUZEĆE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE "NOVITAS CONSULT" DOO ŠABAC

Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „Novitas Consult” d.o.o registrovano je 16.09.2013. godine, po rešenju Ministarstva rada zapošljavanja i socijalne politike broj: 022-03-00028/2013-24-2.

"Novitas Consult” zastupa dipl. ekonomista Marija Ignjatović, a radni odnos za osobe sa invaliditetom obezbeđen je na poslovima: sortiranja, prepakivanja i pakovanja prehrambenih i neprehrambenih proizvoda.

Firma ima dve funkcije: zapošljavanje i profesionalno osposobljavanje osoba sa invalididtetom za određena zanimanja u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI. U te svrhe anagažovana su dva stručna saradnika: sociolog i psiholog, koji rade na njihovom profesionalnom osposobljavanju i integraciji kako u porces rada tako i svakodnevnog društvenog života, a za demonstraciju i asistenciju na radom mestu angažovan je instruktor praktične nastave. Radna mesta zaposlenih su prilagođena njihovim mogućnostima, kako bi lakše obavljali radne zadatke.

Bitno je navesti da prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom član 27, Preduzeće nudi olakšanu saradnju. Zakon propisuje da je zapošljavanje OSI obaveza i dužnost svih poslodavaca, kao i same države prilikom zapošljavanja ljudi u državnim organima. Ukoliko kompanije i poslodavci nisu u situaciji da zaposle osobu s invaliditetom, jer na evidenciji nezaposlenih NSZ nema onih koji bi ispunili kriterijume za to radno mesto, onda se poslodavci opredeljuju za jednu od alternativnih mera. Oni mogu da sklope ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji ili ugovor o kupovini određenih proizvoda i usluga sa preduzećem koje je specijalizovano za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI, kao što je “Novitas Consult”. Takođe ističemo da se Zakonom o javnim nabavkama prema članu 8. predviđa mogućnost posebne saradnje sa ovom vrstom preduzeća, putem rezervisane javne nabavke.

“Novitas Consult” poziva sve zainteresovane institucije, preduzeća i udruženja da se uključe u ovaj koncept i postanu deo mreže društveno odgovornog preduzetništva, jer je ono pristup koji omogućava da se, delujući u partnerstvu sa drugim sektorima, uspešnije suočimo sa izazovima koje nam postavlja tržište.

PREDNOST POSLOVNE SARADNJE (pogledajte dokument)
Na koji način smanjujete troškove pročitat ovde!

Novitas Consult d.o.o Šabac i Vivex trading Beograd potpisale ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji

Članice UPŽ Srbije, Dragica Božinović („Novitas Consult“ d.o.o, Šabac) i Vesna Pucar Grubor ( „Vivex trading“ d.o.o, Beograd) potpisale su Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji izmedju  ove dve kompanija u prostorijama kompanije Vivex Trading d.o.o. u Beogradu.

http://poslovnezene.org.rs/wp-content/uploads/2017/05/vivex.jpg

Ovaj ugovor je prvi rezultat Sporazuma o saradnji između UPŽ Srbije i Novitas Consult d.o.o. Šabac potpisanog 01.04.2017. godine. Odredbe ovog ugovora podrazumevaju da kupovinom proizvoda i usluga,a samim tim i saradnjom sa kompanijom Novitas Consult doo Šabac, članice UPŽ Srbije i ostali privredni subjekti podržavaju rast i razvoj invalidnog preduzeća, ispunjavajući svoju obavezu prema zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Time se povećava društvena odgovornost i ekonomska isplativost svih učesnika, a istovremeno se podstiče samoodrživost UPŽ Srbije.

PROLEĆNi POSLOVNI FORUM

LOKALNI MEDIJI O PREDLOZMA ZAKONA SA DRAGICOM BOŽINOVIĆ - PROLEĆNi POSLOVNI FORUM

Ovogodišnji Prolećni poslovni forum, održan desetog juna u Centru za stručno usavršavanje u Šapcu, bio je mesto i prilika da se panelisti iz privrednih i kulturnih subjekata međusobno bolje upoznaju, razmene ideje, informacije i podele svoje probleme i planove za budućnost. Dobra energija vladala je i pred sam početak panel diskusije, koju su i lokalni mediji iskoristili da postave pitanja koja prevazilaze okvire događaja, ali i te kako utiču na održivost poslovanja u privrednim subjektima.

Nastavi sa čitanjem

AKCIJE

NOVITAS ZA MEŠTANE SELA REBELJ

Kompanija „Novitas“ &  „Novitas Consult“ iz Šapcau subotu 31.05.2014. realizovala je humanitarnu akciju za meštane sela Rebelj, čije je kuće progutalo klizište.

Nastavi sa čitanjem

Poseta Ministarstva rada zapošljavanja i socijalne politike

Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI “Novitas Consult”, ugostilo je u petak 28. februara: Veru Pešut, Sanju Gavranović i Mariju Ristić iz Sektora za zapošljavanje Ministarstva rada zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije. One su u navedenom sektoru nadležne za izdavanje dozvola za rad preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI i odobrenje za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije, a u nadležnom Ministarstvu obavljaju i druge poslove. 

Nastavi sa čitanjem

  • 1
  • 2