Zahvalnice

Na ovoj stranici želimo da javno iskažemo zahvalnost pojedincima, udruženjima, kompanijama i Institucijama, koje su na bilo koji način dali doprinos u sprovođenju aktivnosti i ostvarivanju ciljeva na polju socijalne integracije osoba sa invaliditetom.