Poseta Ministarstva rada zapošljavanja i socijalne politike

Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI “Novitas Consult”, ugostilo je u petak 28. februara: Veru Pešut, Sanju Gavranović i Mariju Ristić iz Sektora za zapošljavanje Ministarstva rada zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije. One su u navedenom sektoru nadležne za izdavanje dozvola za rad preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI i odobrenje za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije, a u nadležnom Ministarstvu obavljaju i druge poslove. 

U toku dnevne posete održan je jedan radni sastanak, kome je pored navedenih prisustvovao i direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Filijale Šabac, Branko Filipović i organizovan obilizak Odeljenja za pakovanje.
Na sastanku je predstavljeno sve ono što je urađeno u zadnjih pet meseci koliko Preduzeće postoji, a bilo je reči i o budućim poslovnim poduhvatima i mogućnostima. Komercijalna direktorka Novitasa Dragica Božinović upoznala je goste sa pozicijom koju firma Novitas ima zadnjih 20 godina, kako se bori i opstaje na sve konkurentnijem tržištu, o svom društveno odgovornom radu u Udruženju poslovnih žena, a samim tim i o ideji koja se javila kao prirodan sled okolnosti da osnuje preduzeće u kojem je akcenat na ranjivim grupama stanovništva. Božinovićeva je istakla da su veliki trud i upornost bili potrebni da se registruje i pokrene preduzeće. Govorila je o planovima koje za njega "gaje", i nadi da će država određenim podsticajima nagrađivati trud onih koji rade i poseduju potencijal koji se može "zdravo" razvijati.

p1

p2p3

Radni sastanak kojem su prisustvovale gošće iz Ministarstva rada zapošljavanja i socijalne politike: Vera Pešut, Sanja Gavranović i Marija Ristić, direktor Filijale NSZ Šabac, Branko Filipović i domaćini iz “Consult-a

 

Direktorka “Consult-a”, Marija Ignjatović predstavila je prisutnima Power poinт prezentaciju preduzeća i veb sajt, kao medij koji u današnjem informatičkom društvu zauzima značajno mesto u marketingu svake firme, a samim tim i značajno mesto na putu ostvarenja poslovnog uspeha. Direktor NSZ Branko Filipović najavio je projekte i Javne radove koji mogu biti od interesa za "Consult". Stručno lice zaduženo za integraciju OSI na radnom mestu Sanja P. MIjailović govorila je sa pozicije svog radnog mesta, o radnim zadacima, komunikaciji koju ima kako sa zaposlenim pakerima tako i o kontaktima sa institucijama koje su od značaja za resocijalizaciju OSI, o važnosti dobre saradnje sa institucijama na lokalu u cilju profesionalnijeg savetovanja zaposlenih sa invaliditetom.p5 p4p6

U obilasku Odeljenja za pakovanje

 

 

 

Sanja P. Mijailović