PROLEĆNi POSLOVNI FORUM

LOKALNI MEDIJI O PREDLOZMA ZAKONA SA DRAGICOM BOŽINOVIĆ - PROLEĆNi POSLOVNI FORUM

Ovogodišnji Prolećni poslovni forum, održan desetog juna u Centru za stručno usavršavanje u Šapcu, bio je mesto i prilika da se panelisti iz privrednih i kulturnih subjekata međusobno bolje upoznaju, razmene ideje, informacije i podele svoje probleme i planove za budućnost. Dobra energija vladala je i pred sam početak panel diskusije, koju su i lokalni mediji iskoristili da postave pitanja koja prevazilaze okvire događaja, ali i te kako utiču na održivost poslovanja u privrednim subjektima.

Dragica Božinović suvlasnica trgovinskog lanca Novitas i članica udruženja Poslovnih žena Srbije, koje se bavi aktivnim zagovaranjem u cilju poboljšanja poslovne klime i podsticanja umrežavanja na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou dala je svoje mišljenje o predlozima novog Zakona o radu i Zakona o zaštiti potrošača. Božinovićeva je za lokalne medije istakla da je ključno da se što pre donese novi Zakon o radu. Ona smatra da do socijalnog dijaloga mora i treba da dođe, jer radnici i privrednici ne mogu ostati suprotstavljeni, a nezadovoljni su i jedni i drugi, dok postojeći zakon samo ohrabruje neradnike“. Božinovićeva smatra da radnici moraju da inoviraju načine borbe za sticanje svojih prava i da zanimanje sindikalac treba ukinuti, ali smatra i da se država u socijalnom dijalogu nije dovoljno založila.

Kada je u pitanju Zakon o zaštitI potrošača Božinovićeva ističe da je neophodno da se potrošači edukuju i koriste svoja prava i da uvek i uvek traže fiskalni isečak! Ona navodi da je predlog novog Zakona o zaštiti potrošača pozitivan, jer su potrošači ti koji treba da kreiraju tržište, a država to sve treba da isprati na način da se poštuje utvrđen sistem. 

Sanja Pavlovic Mijailović