logo pravougaoni

PREDUZEĆE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE "NOVITAS CONSULT" DOO ŠABAC

Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „Novitas Consult” d.o.o registrovano je 16.09.2013. godine, po rešenju Ministarstva rada zapošljavanja i socijalne politike broj: 022-03-00028/2013-24-2.

"Novitas Consult” zastupa dipl. ekonomista Marija Ignjatović, a radni odnos za osobe sa invaliditetom obezbeđen je na poslovima: sortiranja, prepakivanja i pakovanja prehrambenih i neprehrambenih proizvoda.

Firma ima dve funkcije: zapošljavanje i profesionalno osposobljavanje osoba sa invalididtetom za određena zanimanja u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI. U te svrhe anagažovana su dva stručna saradnika: sociolog i psiholog, koji rade na njihovom profesionalnom osposobljavanju i integraciji kako u porces rada tako i svakodnevnog društvenog života, a za demonstraciju i asistenciju na radom mestu angažovan je instruktor praktične nastave. Radna mesta zaposlenih su prilagođena njihovim mogućnostima, kako bi lakše obavljali radne zadatke.

Bitno je navesti da prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom član 27, Preduzeće nudi olakšanu saradnju. Zakon propisuje da je zapošljavanje OSI obaveza i dužnost svih poslodavaca, kao i same države prilikom zapošljavanja ljudi u državnim organima. Ukoliko kompanije i poslodavci nisu u situaciji da zaposle osobu s invaliditetom, jer na evidenciji nezaposlenih NSZ nema onih koji bi ispunili kriterijume za to radno mesto, onda se poslodavci opredeljuju za jednu od alternativnih mera. Oni mogu da sklope ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji ili ugovor o kupovini određenih proizvoda i usluga sa preduzećem koje je specijalizovano za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI, kao što je “Novitas Consult”. Takođe ističemo da se Zakonom o javnim nabavkama prema članu 8. predviđa mogućnost posebne saradnje sa ovom vrstom preduzeća, putem rezervisane javne nabavke.

“Novitas Consult” poziva sve zainteresovane institucije, preduzeća i udruženja da se uključe u ovaj koncept i postanu deo mreže društveno odgovornog preduzetništva, jer je ono pristup koji omogućava da se, delujući u partnerstvu sa drugim sektorima, uspešnije suočimo sa izazovima koje nam postavlja tržište.

PREDNOST POSLOVNE SARADNJE (pogledajte dokument)
Na koji način smanjujete troškove pročitat ovde!

FREJA 2018.

U domu Narodne skupštine Republike Srbije, 09.11.2018. svečano je otvoren Freja forum 2018. Tokom vikenda, teme razgovora su bile demokratija, jednake mogućnosti i izazovi digitalne budućnosti.

Stručni saradnik firme "Novitas Consult" i članica UPŽ, Dragica Božinović je prisustvovala Freja forumu 2018.

 

Ovaj projekat je od međunarodnog značaja i njim koordinira UPŽ a realizuje ga u partnerstvu sa organizacijama iz javnog, poslovnog i nevladinog sektora iz regiona, koji su okupljeni oko Freja foruma.

Nastavi sa čitanjem

Uhvati film

Zaposleni Preduzeća Novitas Consult d.o.o. su prisustvovali Filmskom festivalu "Uhvati film", na temu invalidnosti. Festival je prvi put realizovan u Novom Sadu 2003. godine, a održava se u jesen u N. Sadu, Rijeci i Banja Luci.

Nabavka sa smislom

18.09.2018. u Centru za stručno usavršavanje u Šapcu, održana je radionica Nabavka sa smislom-Odgovor prakse. Radionica je realizovana u okviru projekta "Usmerimo se na bitno", nazvanim iz razloga kako bi se preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju učinila vidljivijim i značajnijim.
Mirjana Pantelić, sekretar UIPS-a je ukazala na to, da kupovina robe od preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju jeste zapravo nabavka sa smislom. Na taj način se u velikoj meri podržavaju osobe sa invaliditetom, njihov trud i angažovanje.
Na radionici je, u ime Grada Šapca govorio pomoćnik gradonačelnika, Goran Stojićević, dok je u ime Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Šabac govorila Nataša Stanić.
O iskustvima u radu i saradnji sa Preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju "Novitas Consult" i primerom dobre prakse govorili su Danijela Drača Živković, office manager UPŽ Srbije, kao i Miloš Milutinović Category Manager Assistant Delhaize Serbia.
Budući da osobe sa invaliditetom prati diskriminacija u svakom pogledu, grad Šabac će se i u budućnosti baviti ovom temom kroz organizovanje raznih edukacija, koje će doprineti da se osobe sa invaliditetom što bolje uključe u život.