MISIJA PREDUZEĆA - PODIZANJE SVESTI PRIVREDNIH SUBJEKATA

MISIJA PREDUZEĆA - PODIZANJE SVESTI PRIVREDNIH SUBJEKATA

Подизањем свести на тржишту на којем послујемо и активно укључивање у ланац добављача код већег броја пословних партнера, дошло би до значајних позитивних ефеката као што су:

 

  1. ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ ОСИ – Повећање обима пословања директно утиче на раст запослених, што је наша основна мисија. Порастом броја запослених, долази до повећања варијабилних, а тиме и укупних трошкова предузећа. Да би дошло до повећања економског обима пословања сходно расту броја запослених, потребно је да сви заједно повећамо свест пословног сектора о постојању предузећа за професионалну рехабилитацију. Многи пословни партнери, незнајући за овај вид сарадње са предузећима за професионалну рехабилтацију, немају поверења у почетку и потребно је више месеци за почетак сарадње са истим.
  2. ПОДИЗАЊЕ НИВОА ПРОФЕСИОНАЛНЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОСИ – као што смо напоменули, прошле године је видно побољшан пораст расположења запослених, мотивације, тимског духа, повећање продуктивности и ефикасности у раду, што нам је све омогућило да можемо да се ослонимо на озбиљан и константан рад наших запослених. Повећањем њиховог самопоуздања, повећава се и продуктивност, јер је наше предузеће првенствено ослоњено на рад запослених ОСИ. Кроз константан сигуран посао, ОСИ су развиле боље социјалне контакте, код многих се породична динамика поправила, а неки су чак и смањили редовну терапију јер је кроз посао дошло до рехабилитације.
  3. ПРОШИРЕЊЕ АСОРТИМАНА– успели смо да проширимо асортиман производа, да направимо нашу робну марку „НОВИТА“ и да конкуришемо на тржишту са већим и озбиљнијим асортиманом, који се константно проширује и осавремењује.
  4. ПОВЕЋАЊЕ ТРЖИШНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ – подршком би успели да одржимо нашу конкурентност. Наш мотив је да нас партнери препоручују једни другима, а то већ почиње да живи у пракси.
  5. КВАЛИТЕТ И ДИЗАЈН – набављена опрема омогућава квалитетнији начин чувања и паковања. Савремено тржиште захтева што бољи изглед. У претходном периоду смо уложили средства у редизајн амбалаже, што се показало као добитна комбинација у понуди. Партнери нас озбиљније схватају и сарадња са њима постаје константна и дуготрајнa.