Društvena odgovornost

DRUŠTVENO ODGOVORNO PREDUZETNIŠTVO

DRUŠTVENA ODGOVORNOST KAO MISIJA

PB222914

Preduzeće “Novitas Consult” je radni odnos na neodređeno vreme obezbedio za pet osoba sa invaliditetom, koji su angažovani na pakovanju, prepakivanju, sortiranju  pretežno voća i  povrća, ali i ostalih prehrambenih proizvoda.

Statistike pokazuju da su upravo osobe sa invaliditetom najviše isključene iz svih društvenih tokova, što je rezultiralo nedostatkom veština i mogućnosti da se nađu na tržištu rada. Svest o takvoj realnosti navodi nas da se odgovorno  ponašamo prema svojoj okolini, sebi i drugima. Naša misija je borba protiv diskriminacije na tržištu rada i zalaganje za pružanje jednakih šansi OSI da se stručno osposobljavaju i zapošljavaju u skladu sa Evropskom Strategijom zapošljavanja. U skladu sa navedenim, naša firma ima dve funkcije: zapošljavanje i profesionalno osposoblavanje OSI za određena  zanimanja u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI.

Osnivanjem “Consult-a” nastavljamo da ulažemo u dugoročne i stabilne odnose sa: zaposlenima, klijentima, sugrađanima u našoj lokalnoj zajednici i šire i aktivno doprinosimo razvoju i dobrobiti društva čiji smo neodvojivi deo.

Sanja P. Mijailović