Poslovni forum

НОВИТАС КОНСАЛТ:

Хумани и друштвено одговорни

Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање ОСИ “Novitas Consult” постоји и послује од септембра 2013.год. Предузеће је основано 16.09.2013. год. и оперативно је почело са радом 01.10.2013.

Предузеће је 2013. год. отпочело рад са пет особа са инвалидитетом. Током три године пословања констатно расте запошљавање особа са инвалидитетом у нашем Предузећу, тако смо успели три пута да повећамо број запослени ОСИ у односу на почетак рада.

Предузеће константно послује са позитивним резултатима, према финансијским извештајима на крају године.

       

Као једино предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање ОСИ у Мачванском округу, имамо константну сарадњу са НСЗ филијала Шабац, која нам помаже у селекцији и запошљавању нових ОСИ. Посебну пажњу поклањамо запошљавању ОСИ за које је потребно прилагођавање услова рада. У 2016. год. успели смо да повећамо број запослених ОСИ за 100% у односу на 2015. год.

У погону за паковање прехрамбених и непрехрамбених производа је запослено 95% особа са инвалидитетом.

У плану је даљи раст запослених особа са инвалидитетом, уз подршку НСЗ.

Такође, планирано је активно учествовање на конкурсима које НСЗ расписује.

Предузеће за обављање своје делатности има одобрена два Програма:

  1. Програм обуке за сортирање, паковање и препакивање прехрамбених производа
  2. Програм обуке особа са инвалидитетом за збирно и комбиновано паковање непрехрамбених производа

Такође, предузеће је проширило своје капацитете, осавременило простор и прилагодило најновијим стандардима.Сходно томе, у 2016.-ој је завршена имплементација стандарда HACCP и ISO 9001:2008. У плану је набавка савременије опреме за збирно и комбиновано паковање производа у сектору непрехране.

                             

Стручни тим предузећа свакодневно ради на повећавању самопоуздања запослених, неговању тимског духа, гајењу пријатељства, јер само на тај начин може се доћи до очекиваних ефеката и резултата.

Обзиром да се број запослених ОСИ повећава, посебан акценат стављамо на интеграцију приликом самог ступања у радни однос и остваривања добре социјалне интеграције.

Данас Предузеће има укупно 19 запослених, од којих је 14 ОСИ, међу којима су 3 ОСИ са прилагођавањем радног места.

Истичемо да предузеће запошљава 95% ОСИ у погону за паковање од укупног броја ОСИ док осталих 5% ради у сектору финансија са високим степеном образовања.

Раст обима пословања доводи, свакако, до пораста расположења, боље комуникације и већег самопоуздања запослених.

У овој години очекујемо исте ефекте, уз повећање броја запослених, повећање асортимана, купаца, куповина нове опреме итд... Унапређењем опреме у великој мери долази до мањег физичког напрезања, а радни учинак се повећава.

Својим примером показујемо да су особе са инвалидитетом итекако значајна сфера нашег друштва, посебно у пословним односима, подижемо свест пословних партнера и указујемо им на бенефите сарадње са нашим предузећем, ослањајући се на друштвено – одговорно пословање.