Poslovni forum

НОВИТАС КОНСАЛТ:

SARAĐUJTE SA NAMA I SMANJITE FIKSNE TROŠKOVE!

“Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009)
Poštovani,
u navedenom Zakonu čl. 27 kada biste potpisali Ugovor o poslovno – tehničkoj saradnji sa nama bili biste
oslobođeni plaćanja OSI u zavisnosti od vrednosti i visine Ugovorenog iznosa.

Nastavi sa čitanjem